Vydávání časopisu Briar a opravy dýmek byly prozatím pozastaveny na předem neurčenou dobu.

Od pondělí 6. února bude otevřeno v otevírací době
pondělí – pátek 11–18 hodin.

© Copyright Karel Hingar The Pipe 2017
Designed by JDE